Motor och växellådsgaranti!

Allmänna villkor och omfattning

 • Optimeringen skall ha utförts av Svensk Motoroptimering eller av kund med köp- eller låneenhet från Svensk Motoroptimering.

 • Kunden måste ha betalat kostnaden för garantin före eventuellt garantianspråk.

 • Garantin måste tecknas vid samma datum som det ursprungliga optimeringstillfället.

 • Garantin gäller i två år från optimeringstillfället.

 • Ett extra optionsår kan köpas till i direkt anslutning till den tvååriga garantins utgång. Garantin upphör dock när fordonet blivit 3 år från första registrering.

 • Garantin gäller även för skada med tillverkningsfel som orsak.

 • Garantin gäller endast under den tid fordonets omfattas av tillverkarens nybilsgaranti, dock max 3 år från första registreringsdatum.

 • Service skall vara utförd enligt tillverkarens serviceplan under hela garantitiden av auktoriserad återförsäljarverkstad och med originalkomponenter.

 • Garantin omfattar motor och växellåda och dess ingående komponenter, dock ej slitagedelar såsom koppling/svänghjul, tändspolar/stift, givare etc.

Undantag

 • Garantin gäller ej när fordonet byter ägare.

 • Garantin gäller ej när fordonet passerat 10.000 mil.

 • Garantin gäller ej om återförsäljaren eller försäkringsbolaget meddelats att fordonet är optimerat.

 • Garantin gäller ej om fordonet använts för tävlingsliknande former, utsatts för handhavandefel eller vid stöld.

 • Garantin gäller ej om motor eller växellåda gått med för låg oljenivå.

 • Garantin gäller ej om föraren underlåtit att begränsa skadans omfattning.

 • Garantin omfattar ej hög oljeförbrukning.

Övrigt

 • Svensk Motoroptimering har fri rätt att neka garantitecknande av enskilda fordon.

 • Kostnader för felsökning ersätts ej.

 • Kostnader utöver fordonsskadan ersätts ej, t.ex bärgning, hyrbil, utebliven inkomst, kost och logi.

 • Kostnad för den tvååriga garantin är 2000 kr inkl moms.

 • Kostnad för den ettåriga tilläggsgarantin är 1000 kr inkl moms.

Vid garantianspråk

 • Vid misstanke om skada på motor eller växellåda skall Svensk Motoroptimering först kontaktas och bilen om möjligt återställas till ursprungligt skick.

 • Kostnader för felsökning eller reparation som utförts utan vårt skriftliga godkännande ersätts ej.

 • Svensk Motoroptimering har rätten att välja verkstad för garantireparation.

 • I första hand skall eventuellt reparationsanspråk ställas mot fordonstillverkarens garanti eller maskinskadeförsäkringen.

 • Reparationen av fordonet skall utföras så att skadan motsvarar det skick som var precis före skadetillfället, eller bättre.

Varför Skandinavisk Motoroptimering?

Vi inom Skandinavisk Motoroptimering har en flerårig erfarenhet från avancerad optimering av ett antal olika fordonstypr: personbilar, transportbilar samt inte minst husbilar och båtar. I alla våra uppdrag ingår analys & diagnos, installation och en treårig garanti för att din optimering fortsatt ska att fungera perfekt.

En förbättrad bränsleekonomi är såklart en stor fördel. Att dessutom ge bilen mer kraft för tunga transporter, accelerationer och andra krävande situationer som till exempel omkörningar och uppförsbackar, är både praktiskt och ger även en säkrare körning.

© 2019 by Skandinavisk Motoroptimering